COPYRIGHT 2017-2023 © by Wojciech Nowak

X

 

JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia PsychoRozwoju i Coachingu "Twój psycholog" z siedzibą w Namysłowie przy ul. Łąkowej 11.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów kontaktu z klientami w celu potwierdzenia wizyty oraz świadczenia usług na rzecz klientów Pracowni PsychoRozwoju i Coachingu "Twój psycholog".

 

 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda klienta.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności przez Pracownię PsychoRozwoju i Coachingu "Twój psycholog", tj. nie dłużej niż przez okres trzech lat. Okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa.

 

 • Przysługują Pani/Panu określone prawa, w tym: (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, (ii) prawo do sprostowania danych, (iii) prawo do usunięcia danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sportsdirect, (vi) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

 • Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych przez Pracownię PsychoRozwoju i Coachingu "Twój psycholog" narusza przepisy RODO.

 

 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z za pośrednictwem adresu e-mail: nytko.b@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby Pracowni PsychoRozwoju i Coachingu "Twój psycholog" (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

   

 • Pracownia PsychoRozwoju i Coachingu "Twój psycholog" przywiązuje do ochrony prywatności klientów dużą wagę i przetwarza je z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Pracownia PsychoRozwoju & Coachingu 

 

 

 

dr Beata Nytko-Wołoszczuk

Cennik

Artykuły

Kontakt

Galeria

Formy pomocy

O mnie

HOME

Pracownia PsychoRozwoju i Coachingu "Twój Psycholog"

 

ul. Bohaterów Warszawy 17, 46-100 Namysłów

 

dr Beata Nytko-Wołoszczuk

 

psycholog, psychodietetyk. coach ICF

Klauzula obowiązku informacyjnego - Twój psycholog

Witam Cię mój Gościu !

 

  To, że jesteś na mojej stronie nie jest przypadkowe. Moja oferta wsparcia psychologicznego skierowana jest głównie do osób borykających się z codziennymi trudnościami, zagubionych, lub gotowych na odkrywanie lepszych, bardziej rozwojowych stron własnej osobowości. Najważniejszym czynnikiem wsparcia jest relacja psycholog – klient, która jest oparta na poczuciu bezpieczeństwa, zrozumieniu, empatii.

 

W czym mogę Ci pomóc ?

 

  Moją pomoc kieruję do osób borykających się z codziennymi trudnościami, negatywnymi emocjami i przeżyciami, zaniżonym poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach lub gotowych na odkrywanie lepszego siebie.
Zajmuję się:
1. Zaburzeniami żywienia (nadwaga, bulimia, anoreksja, napady jedzenia);
2. Problemami natury psychologicznej (stany lękowe, depresyjne, zaburzenia nastroju, natręctwa, fobie i inne);
3. Nałogami (alkoholizm, hazard i inne);
4. Rozwojem zdolności (pomoc dla dzieci i młodzieży, mających trudności w nauce; pomoc w rozwoju zdolności m.in. językowych, artystycznych);
5. Relacjami międzyludzkimi (konflikty rodzinne, brak porozumienia z rówieśnikami, poczucie wyobcowania, samotności, zaniżona samoocena, trudności w związkach);
6. Wypaleniem zawodowym (przeciwdziałanie wyczerpaniu, narastającemu zmęczeniu, apatii, motywowanie do pracy).
Jeśli niektóre z tych objawów dotyczą Ciebie,  a otaczający świat Cię przytłacza, jeśli czujesz, że jesteś sam, bo nikt do tej pory nie potrafił Ci pomóc, jeśli próbowałeś już wielu metod, lecz żadna nie przyniosła pożądanego efektu, na który czekałaś/czekałeś, jeżeli nie wierzysz już w samego siebie, ani nic dookoła, przyjdź do mnie !!! 
Otrzymasz profesjonalną pomoc opartą na technice psychostymulacji cechującą się bezpieczeństwem i wysoką skutecznością. 
Metoda pozwala odnaleźć w sobie wiarę we własne siły, energię i chęć do pozytywnego działania, w tym:
- utrzymywać swój organizm w równowadze psychofizycznej
- uaktywnić swoje zdolności, predyspozycje, talenty
- stać się kreatywnym, twórczym
- zyskać sukces i powodzenie życiowe
- lepiej rozumieć siebie i innych
- przezwyciężyć opór psychiczny, czyli nabyte nawyki i przyzwyczajenia uniemożliwiające pozytywne funkcjonowanie
- pokonać własne słabości i złe przekonania,
- poprawić jakość życia w relacjach z innymi.

 

Wartości jakimi się kieruję

 

  Szanuję Cię wraz z Twoimi potrzebami, emocjami, decyzjami, jak również z Twoim oporem przed poruszaniem pewnych tematów.

Wartości jakimi się kieruję

 

  Szanuję Cię wraz z Twoimi potrzebami, emocjami, decyzjami, jak również z Twoim oporem przed poruszaniem pewnych tematów.

Mój cel

 

  Chcę pomóc Ci żyć tak, jak chcesz żyć. I nic więcej. Ty najlepiej wiesz, jak Twoje życie ma wyglądać. Chcę wspierać Cię w budowaniu silnych i szczęśliwych relacji, pomagać Ci w rozwijaniu asertywności i pewności siebie, dbać o Twoje potrzeby, realizować razem z Tobą ważne dla Ciebie cele. Zależy mi na tym, aby każdy z kim skrzyżują się nasze drogi mógł wkroczyć na ścieżkę osobistego sukcesu, czymkolwiek ten sukces dla niego jest. Chcę pokazywać Ci, że małymi krokami można zmieniać swoje codzienne nawyki, walczyć z trudnościami i czuć się coraz lepszym w tym co robisz, lub kim jesteś.

Zwrócenie się o pomoc, nie jest oznaką słabości, ale swoistej siły na dokonanie zmiany. Dążę do zmiany podążając razem z Tobą. Kierunek zmian obierasz Ty, zgodnie z tym co jest dla Ciebie najważniejsze.

Witam Cię mój Gościu !

 

  To, że jesteś na mojej stronie nie jest przypadkowe. Moja oferta wsparcia psychologicznego skierowana jest głównie do osób borykających się z codziennymi trudnościami, zagubionych, lub gotowych na odkrywanie lepszych, bardziej rozwojowych stron własnej osobowości. Najważniejszym czynnikiem wsparcia jest relacja psycholog – klient, która jest oparta na poczuciu bezpieczeństwa, zrozumieniu, empatii.

O mnie

 

  Jestem magistrem Psychologii, w trakcie ciągłego kształcenia się na szkoleniach terapeutycznych. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu na kierunku Psychologia. Pomoc psychologiczną prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Po moim pierwszym kierunku studiów magisterskich (Uniwersytet Wrocławski; mgr geografii), dwuletnich studiach podyplomowych (Uniwersytet Opolski; kierunek filozofia, etyka) pracowałam wiele lat jako pedagog z młodzieżą w szkole średniej. Studia doktoranckie (Uniwersytet Wrocławski, dr Nauk o Ziemi) dały mi szansę pracy na uczelniach wyższych we Wrocławiu i Opolu wykorzystując zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Studia podyplomowe z Psychodietetyki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywieniu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to kolejny krok, aby kompleksowo pomagać.

 

  Zainteresowanie psychologią stało się rzeczą naturalną w wieloletniej dydaktycznej pracy z ludźmi. Chęć lepszego poznania ich, zrozumienia i pomocy wydawała się nieuniknioną konsekwencją.

 

  Studia magisterskie na kierunku Psychologia, studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka oraz Certyfikat Ogólnoświatowej Organizacji Coachingowej (ICF), dalsze szkolenia terapeutyczne pozwalają mi pomagać drugiemu człowiekowi w sposób profesjonalny.

 

  Zakres moich usług psychologicznych dotyczy pomocy i diagnozy psychologicznej, konsultacji indywidualnych, psychostymulacji, tappingu, coachingu i treningu umiejętności interpersonalnych, szkoleń i warsztatów z zakresu m.in. asertywności, budowania własnej wartości, budowania relacji interpersonalnych, komunikowania się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją, fobiami. Jako Psychodietetyk pomagam osobom zmagającym się z problemami w sferze odżywiania, w tym nadwagą, otyłością, bulimią, anoreksją. Pomoc dotyczy całościowego podejścia do problemu, zarówno w sferze nawyków żywieniowych, jak i uwarunkowań w sferze psychicznej (np. negatywnych emocji i relacji, radzenia sobie ze stresem, zaniżoną samooceną, asertywnością, brakiem akceptacji własnego wyglądu itp.). Wspólnie z klientem poszukujemy przyczyn trudności i staramy się je eliminować.

 

Stosuję metodę, która w szybki i trwały sposób usuwa w/w problemy. Jeśli odnajdujesz swój problem wśród wymienionych wyżej, to współpraca z psychologiem, psychodietetykiem może być krokiem do trwałej zmiany jakości życia, oraz satysfakcji z osiągniętego celu.

 

  W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa.

Formy pomocy

 

I. Konsultacje i wsparcie psychologiczne

  Konsultacje indywidualne mają charakter spotkań (1-3 sesji), których celem jest rozpoznanie problemu, zdiagnozowanie trudności w funkcjonowaniu klienta i podjęcie decyzji co do najskuteczniejszej formy pomocy psychologicznej.

 

II. Indywidualna pomoc psychologiczna

  Indywidualna pomoc psychologiczna jest formą pracy nad osobistymi trudnościami klienta i jest poprzedzona konsultacjami psychologicznymi. Jest to forma poszukiwania źródła problemu, zrozumienia mechanizmów trudności i oddziaływania psychologiczne w celu ich usunięcia. Zwiększenie świadomości powoduje poznanie przyczyn trudności, daje wgląd w siebie, a ostatecznym celem jest realna zmiana w kierunku bardziej optymalnego funkcjonowania. Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie (emocje, myśli, zachowania), pokonać wewnętrzne trudności i poprawić jakość swojego życia. Liczba spotkań zależna od wyzwań jakie ma przed sobą klient (średnio ok. 7-10 spotkań).

 

III. Diagnoza psychologiczna

  Diagnoza psychologiczna polega na ocenie cech osobowościowych klienta i jego funkcjonowania w wybranym obszarze aktywności. Opiera się m. in. na wywiadzie i zastosowaniu narzędzi diagnostycznych (np. kwestionariuszy). Celem diagnozy jest opis wyników uzyskanych w badaniu kwestionariuszowym i określenie zaleceń w celu poprawy dalszego funkcjonowania klienta. Czas trwania – od jednej do kilku sesji.

 

IV. Psychostymulacja
  Metoda została opracowana i skutecznie prowadzona klinicznie przez prof. Marię Szulc. Osoba zachowuje pełną świadomość i kontrolę nad przebiegiem sesji. Za pomocą odpowiednich słów i symboli przekazywane są sugestie przyjmowane i przetwarzane przez umysł podświadomy. Pozwala to stworzyć nowe skojarzenia i przeformułować dany problem w sposób umożliwiający jego rozwiązanie. W stanie głębokiego odprężenia spontanicznie zachodzi remisja symptomu lub pojawia się intuicyjna wiedza na temat sposobu rozwiązania problemu. Koncepcja psychostymulacji daje możliwość wykorzystania podświadomego przeglądu wydarzeń, który umożliwia odkrycie związków przyczynowo – skutkowych. 
Problemy emocjonalne powstają z konfliktów zepchniętych do podświadomości, z przeżyć silnie naładowanych emocjami , które zapadły głęboko w sferę nieświadomą. 
  W trakcie  psychostymulacji osoba uczy się korzystać z klucza do sukcesu, który posiada w swojej psychice. Dzięki temu ma możliwość przywrócenia harmonijnych sił duchowych, które eliminują różne dolegliwości psychofizyczne dając zdrowie, harmonię, miłość i sukces. Efektem metody jest eliminacja myśli odpowiedzialnych za nabyty stan i odczucia. Jest to stan bezcenny, ponieważ umożliwia on pozytywne funkcjonowanie, przy ustąpujących niepokojach i walki ze sobą. Sesje psychostymulacji, które prowadzę,  dają pozytywne efekty w krótkim czasie, są przyjemne i bezpieczne (pacjenci zachowują pełną świadomość i kontrolę nad przebiegiem sesji).

 

V. Tapping

  Metoda oparta na założeniu, że przyczyną wszystkich negatywnych emocji jest zaburzenie systemu energetycznego ciała (Gary Craig). Nasz organizm jest złożonym układem energetycznym, w którym zachodzi mnóstwo procesów fizjologicznych i psychicznych. W celu optymalnego funkcjonowania, organizm musi być w równowadze i harmonii. Każdy dysonans powodujący zakłócenia w jego funkcjonowaniu skutkuje problemami emocjonalnymi, a w dalszej kolejności zdrowotnymi.

Metoda tappingu pobudza energie w ciele, uwalnia blokady energetyczne. Działanie tappingu można porównać do akupunkturty. Zamiast igieł stosuje się „opukiwanie” koniuszkami palców (tapping) w miejscach zakończeń meridianów. Niezależnie od wiary klienta metoda jest bardzo skuteczna i uwalnia od cierpienia i bólu emocjonalnego, a nieraz i fizycznego.

 

VI. Coaching indywidualny

  Coaching jest procesem rozwoju i doskonalenia kompetencji. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe. Wzmacnia potencjał osoby przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw, budowania pewności siebie. Esencją coachingu jest pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i ich wsparcie w podążaniu w kierunku, który jest najbardziej właściwy. Coaching wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze. Liczba spotkań zależna od klienta (średnio ok. 7- 10 spotkań).

 

VII. Warsztaty i szkolenia

  Oferta warsztatowo-szkoleniowa skierowana jest do grup zainteresowanych samorozwojem i wiedzą psychologiczną dla lepszego i pełniejszego funkcjonowania. Oferta aktualizowana jest i dostosowywana do potrzeb klientów na bieżąco.

Oferta

 

  Tutaj będzie przedstawiona oferta gabinetu, itp.

 

 Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie pokażą się one z wybranym efektem.

15 kwietnia 2018
Już dziękowałam nie raz. Właściwie to dwa razy (Dziękuję za wszystko, co złe). Dziękowanie za wszystkie negatywne rzeczy, które mnie
07 sierpnia 2017
  Czy można bez szkody dla siebie przestać się denerwować, zniwelować stres i napięcie i w szybkim tempie poprawić swoje samopoczucie?
07 sierpnia 2017
  Czy można traktować poważną chorobę jedynie jako fizyczny problem? Czy choroba może świadczyć o tym, że mamy problem z emocjami?

Cennik

 

 • Konsultacje i wsparcie psychologiczne (sesja 60’) – 80 zł

 

 • Indywidualna pomoc psychologiczna (sesja 60’) – 100 zł

 

 • Diagnoza psychologiczna + kwestionariusz diagnostyczny (sesja 60’) – 100 zł + cena kwestionariusza

 

 • Coaching indywidualny (sesja 90’) – 80 zł

 

 • Warsztaty i szkolenia – w zależności od tematyki i wielkości grup

Pracownia PsychoRozwoju

i Coachingu "Twój psycholog"

 

ul. Bohaterów Warszawy 17

46-100 Namysłów

 

dr Beata Nytko-Wołoszczuk

 

e-mail: nytko.b@interia.pl

 

rejestracja tel.:   

509 848 184

 

www.zdrowie-natura.pl